Jaarvergadering Ijsbaanvereniging Boerakker – Lucaswolde

Woensdag 12 December 2018 om 20:30 in Oomkegast

Alle leden zijn van harte uitgenodigd

 
Agenda

  1. Opening
  2. Notulen van jaarvergadering 13 december 2017
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Verslag penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Benoeming nieuw kascommissie lid
  7. W.v.t.t.k.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Tot ziens op 12 december 2018 om 20:30 in de Oomkeast te Boerakker