Parkeren sportveld Boerakker

Zoals met elkaar overeengekomen wordt de uitbreiding van de parkeergelegenheid bij de sportvelden en dorpshuis gerealiseerd door op het veldje achter de kantine/dorpshuis extra parkeergelegenheid te maken en uit te voeren in grasbetonsteen volgens bijgaande tekening.

De omvorming van een deel van het huidige evenemententerrein tot multifunctioneel evenementen/overloopparkeerterrein biedt een oplossing voor het parkeerprobleem bij het dorpshuis en de sportvelden in Boerakker. Hierdoor wordt extra parkeergelegenheid gerealiseerd en is en blijft het terrein breed inzetbaar voor het dorp.

Het is ons gelukt om het werk dit jaar nog uit te voeren.

Woensdag 2 december wordt gestart met grondwerkzaamheden, aansluitend wordt in week 50 de bestrating aangebracht.

Zoals eerder aangegeven is het streven om het werk voor de kerst gereed te hebben. Dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de lokale aannemer Vogelzang uit Boerakker.