Woensdag 18 september was de feestelijke presentie van de dorpsvisie van Boerakker-Lucaswolde: Vooruit in de tijd II. Voorzitter Dorpsbelangen, Wim Gemmink, mocht daarbij ruim 30 aanwezigen welkom heten.

Jong en oud leverden hun input aan deze dorpsvisie. Dertien sleutelfiguren vormden samen de werkgroep dorpsvisie, 124 dorpsbewoners vulden de online enquête in, de schoolkinderen ontwierpen tekenden hun eigen toekomstdromen en Dorpsbelangen sprak met de leerlingenraad van basisschool de Klimboom. Eline Zuidema, student op Minerva, verzorgde tot slot de vormgeving van de nieuwe dorpsvisie.

Dorpenwethouder Bert Nederveen van gemeente Westerkwartier nam het eerste exemplaar in ontvangst en complimenteerde Dorpsbelangen met dit mooie boekwerkje. Van Vooruit in de tijd I heeft het dorp het gros aan ideeën en plannen weten te realiseren. De uitvoering van de tweede dorpsvisie komt dus vast ook weer voor elkaar! Het stickeren op de actiepunten leverde op de volgende top 3 op: “meer weekend activiteiten in dorpshuis Oomkegast voor alle leeftijden in samenwerking met de jeugd georganiseerd”, een “nieuwe wandelroute ontwikkelen langs waterwegen en door natuurterreinen” en “starterswoningen”.